Info

Kovintrade d. o. o. Beograd je preduzeće osnovano u maju 2004. godine od strane slovenačke trgovinske kompanije, Kovintrade d. d., Celje.

Ova firma je jedan od lidera u trgovini proizvodima crne i obojene metalurgije sa godišnjim prometom od 200 miliona evra i čini je mreža od 15 firmi širom Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza.

Cilj firme Kovintrade d.o.o. Beograd je ostvarivanje profita i doprinos razvoju ove mreže kroz plasman proizvoda crne metalurgije na tržištu Srbije kao i izvoz istih na sva tržišta koja pokriva sistem KOVINTRADE – MEĐUNARODNA TRGOVINA.

U 2006. godini smo ostvarili promet od 1,8 miliona evra i saradnju sa preko 150 kupaca i dobavljača.

Imamo lager u Beogradu i filijalu u Kragujevcu sa velikim magacinskim prostorom gde vršimo uslugu sečenja metalnih proizvoda na meru. Pored toga, u stanju smo da, u veoma kratkom vremenu, isporučimo čelike, ferolegure, elektrode itd. iz naših firmi u Celju, Budimpešti, Sofiji ili Bukureštu.

Svesni svrhe zbog koje smo nastali, uveravamo vas da ćete u našoj firmi naći pažljivog partnera spremnog da izađe u susret Vašim potrebama i zahtevima, partnera na koga se možete osloniti.

"Partner znanja i poverenja" je naš slogan koga stalno imamo na umu.